Hej på er smiley

Tillbaka igen efter en ganska lång tid, ja den mätningen beror givetvis på hur jag ser det.
Mina tidigare inlägg har kommit en gång i veckan och nu har det gått ca 4 månader sen sist.
Så skulle det vara och så har det känts.

I mitt tidigare inlägg skrev jag om hur jag mådde och kan säja att jag mår mycket, mycket bättre nu och är så tacksam för att jag är den jag är och lever på det sätt jag gör.
Att jag är uppmärksam på mig själv, mina speglingar, känslor, fysiska kropp, sinnet och min inre längtan gör att jag får möjligheten att förändra.

Nu är det ju så att vi behöver veta vad och hur vi ska förändra, så jag är i djupet av mitt hjärta så tacksam över att jag följt mitt hjärta att söka på djupet/forska för att finna svar och det har gett mig så mycket fantastiska nycklar i min ryggsäck som jag kan använda till att låsa upp och bli medveten om vad som ligger bakom och under och sen gå vidare i förändring.
Du har också möjligheten att få nycklar som du kan använda vidare i livet för att få ännu mera framgång. Det har ingen som helst betydelse vart du befinner dig i din personliga utveckling.
Välkommen att ta kontakt med mig och gör din intresseanmälan till kurs i personlig utveckling genom ANEVA – metoden.
Gilla gärna fb sidan Byanettemarjeta så blir du automatiskt uppdaterad när det är dags för kurser.

När jag nu är så uppmärksam på allt jag känner/ blir berörd av på en mängd olika sätt, så gör det ju också väldigt ont när jag når något i mörkret hos mig själv som har satt sig som ett klister, funnits sedan långt tillbaka, en stark osäkerhet hos mig själv.

Jag skulle givetvis kunna fly från mycket av det jag känner, genom mediciner, vitaminer och på en mängd andra sätt, men då har jag ju bara lagt locket på en stund.
Det går ju inte att springa ifrån sig själv.
Eftersom jag har den enorma kunskap, visdom och erfarenhet genom mitt djupa sökande/forskande som jag på heltid har jobbat med och för egen del alltid använt mig av sedan 1995, så kan jag inte leva på något annat sätt, eftersom jag vet att inget förändras utav sig självt, inte igenom någon eller något annat heller.
Det är i djupet av våra egna känslor som förändringen måste ske för att det ska kunna ske en förändring runt omkring oss, eftersom allt speglar oss och spegeln ljuger aldrig.

Även om jag har denna kunskap enligt ANEVA-metoden, så är jag inte mer än människa, heller inte ett dugg bättre eller sämre än någon annan.

Jag känner, reagerar, exploderarsmiley, gråter, känner mig utanför, känner mig oförstådd mm, men i allt detta så känner jag mig aldrig som ett offer, känner aldrig att det är någon annans fel. Jo, jag kan känna att det är någon annans fel och det är oerhört viktigt att acceptera det vi känner och lyssna in den egna känslan, för att vi ska kunna finna och förstå vad vi själva egentligen inte ger oss själva, för det är just det som det hela handlar om.

När jag känt/tyckt att det är någon annans fel, så går jag in i den djupa symboliken och där finner jag svar på vad som saknas inom mig och då är det bara att jobba med förändringen, att ge mig själv just det som min irritation visade på symboliskt.
När jag själv mer och mer från hjärtat ger mig den känsla som saknats inom mig, så förändras mitt beteende, mönster. Jag blir inte berörd till irritation.

Vi måste alltså förändra vår egen syn på oss själva och det måste vi göra i djupet av våra hjärtan, för att en förändring ska ske på riktigt i grunden.
Förändringen sker inte direkt, vi behöver jobba för förändringen. Vi har kanske under en väldigt lång tid, kan även vara från tidigare liv, levt i ett mönster som varit väldigt destruktivt för vårt eget flöde, liv.
Ett mönster, beteende blir en vana och en vana är något som tillslut bara händer. Vi tänker inte, vi ser inte hur vi lever eller vad det kommer ifrån. Det blir omedvetna uttryck/beteenden/mönster och de kan vara både medvetna behov och undermedvetna/undertryckta behov som ger sig till uttryck.
Ett medvetet behov är när vi vet vad vi önskar känna och ett undermedvetet/undertryckt behov är när vi snabbt lägger locket på känslan.
Uttrycken av behoven gör vi oftast omedvetet.

Alla känslor är helt ok och viktiga för de har en mening, något att berätta för oss.

När jag kontrollerar mina känslor, alltså riktigt kollar upp med mig själv vad inom mig som inte känns rätt och läser av detta genom ANEVA -metodens djupa symbolik, så förstår jag känslan inom mig och varför jag blev berörd, irriterad. Då vet jag vad jag behöver ge mig själv. Det är alltid mig själv det handlar om.
Det kan vara respekt till mig själv, lyssna på mig själv om vad jag egentligen önskar eller så kan det vara en återhållsamhet från att leva ut mm.
För att förstå exakt vad som ligger bakom och till grund för känslan, beteendet, mönstret mm så behöver vi gå till grunden i oss själva.

Till grunden kommer vi inte på en gång, för vi har lagt ett antal skyddslager, beteenden runt omkring.
Vi har lagt skyddslager/beteenden för att det inte ska göra för ont, för att vi ska bli bekräftade.
Allt detta för att vi inte tror på oss själva, att vi inte ser och förstår den fantastiskt vackra diamant som vi alla är.

För att vi ska våga ta bort skyddslager efter skyddslager så behöver vi själva tillfredsställa vårt inre mer och mer.
Tillfredsställelsen vårt inre behöver i första hand för att processen av helande ska kunna starta, är ett accepterande från oss själva, accepterandet av alla sorts känslor. Inga känslor är fulare eller hemskare än några andra.
Våra känslor är vårt verktyg att komma vidare.
Känslor måste accepteras för att vi överhuvudtaget ska kunna se och förstå dem i mörkret.
När vi accepterar dem som de är, sätter vi ljus på dem och vi blir upplysta, vi får då möjligheten att förstå varför vi gömt undan delar av oss själva.

De skydd/ beteenden/ mönster som vi har, gömmer oss i mörkret och tar enormt mycket energi och kraft ifrån oss.
Vår energi, vibration, vårt flöde har då en spänning som gör att vi mår dåligt på olika sätt i den fysiska kroppen, sinnet, själen och det emotionella.
Allt detta på grund av att vi har den kontrollen över oss som jobbar på att hålla oss tillbaka.
Den energin som jobbar på att kontrollera oss, hålla oss tillbaka, visar sig i uttryck på många olika sätt.
Kontroll är till för att vi ska ha koll på vad vi känner och lära oss av det.

Önskar dig ett fint avslut på andra adventsmiley
Välkommen in och läs på fb Byanettemarjeta där jag skriver lite tankar fram till jul.